99998556

طراحان نامدار فرش ایران متولد سال های ۱۲۴۸ تا ۱۲۸۰

در بین سال‌ های ۱۲۴۸ تا ۱۲۸۰ طراحان فرش بسیار بزرگی در ایران ظهور کردند که این هنر را در داخل کشور زنده نگه داشتند.  میر مصور یکی از طر...

ادامه مطلب

848465

معرفی برخی از معروفترین طراحان نامدار فرش ایران

طراحی فرش در ایران دارای سابقه طولانی می باشد ، از گذشته های بسیار دور افراد بسیار زیادی در این هنر مشهور شدند. اگر قصد آشنایی با طراحا...

ادامه مطلب